Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger

Sikringen af personlige oplysninger er afgørende betydning for os, og vi prioriterer beskyttelsen af dit privatliv højt, også når det gælder online aktiviteter. Derfor har vores klinik udarbejdet retningslinjer, der præciserer, hvad vi indsamler af data, hvordan vi anvender det, og forsikrer, at personlige oplysninger ikke videregives til tredjeparter. Disse retningslinjer er detaljeret nedenfor, hvor du også finder information om din adgang til oplysninger samt muligheden for at kontakte os for opdateringer eller sletning.

Som patient på vores klinik er det nødvendigt, at vi registrerer og bruger visse oplysninger om dig i overensstemmelse med autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. Vi opbevarer og behandler disse oplysninger fortroligt og overholder tavshedspligten. Videregivelse af helbredsoplysninger internt på klinikken sker, når det er nødvendigt, mens videregivelse til eksterne parter normalt kræver dit samtykke i henhold til sundhedslovens kapitel 9.

For beregningsmæssige formål registrerer og anvender vi visse oplysninger om dig, fx i forbindelse med betaling via regionen, kommune eller forsikringsselskab. Vi opbevarer din journal i 10 år og overfører den til din nye tandlæge, hvis du skifter. Under specielle omstændigheder, som beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan journalen opbevares længere.

Opbevaring af oplysninger om dig til afregning formål følger relevante lovgivningsmæssige krav. Du har ret til aktindsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og kan anmode om rettelser. Klager vedrørende behandling af personoplysninger kan rettes til Datatilsynet eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hjemmeside Indsamling af data:
Bookingformular: Personlige data indsamles gennem vores krypterede bookingformular til tidsbestillinger, og alle oplysninger slettes automatisk efter 30 dage.

E-mail: Fortrolige oplysninger anbefales ikke sendt via e-mail. Ring venligst eller brug vores krypterede bestil-tid-formular på hjemmesiden.

Kundeservice: Oplysninger indsamlet via hjemmeside chat bruges udelukkende til god kundeservice.

Markedsføring: Vi anvender dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen til markedsføringsformål og anonymiserer dem for at optimere relevansen.

Anmeldelser: Invitationer til anmeldelser kan sendes, og resultatet kan deles på anmeldelsessider for at hjælpe andre med valg af tandlæge.

Generelt: Besøgende på hjemmesiden registreres gennem cookies til statistiske formål og optimering. Indsamlede oplysninger deles ikke med tredjeparter uden for EU.

Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med kontraktopfyldelse og berettiget interesse. Vi deler ikke personlige oplysninger med tredjeparter og opretholder sikkerheden og fortroligheden af dine data. Du har ret til indsigt, korrektion og sletning, og vi informerer om eventuelle databrud indenfor 72 timer.

Kontakt os gerne på skive@smilmedos.dk eller +45 97 00 55 for yderligere information. Vær venlig at angive emnet i e-mailens emnefelt for hurtigere assistance.

[chatbot]