Priser

Priser på behandlinger

Du prioriterer selv i vores anbefalinger og har således selv indflydelse på økonomien, men det ligger fast, at pris og kvalitet oftest følges ad.

Som udgangspunkt bestræber vi os altid på at give dig fuldt overblik over, hvad vi anbefaler dig at få lavet, og hvad det vil koste. Herunder også, om det er muligt at opdele behandlingen i flere etaper, hvorved økonomien kan blive mere overkommelig, hvis det er et ønske for dig.

Vores prisniveau har – som hos de fleste andre danske tandlægeklinikker – afsæt i sygesikringsoverenskomsten. På sundhed.dk kan du få overblikket over priserne i denne.

OBS!
I det viste eksempel fremgår vores vejledende priser. Vær opmærksom på, at de kan variere, da problemstillinger er forskellige fra patient til patient.

Betalingspolitik

Ifølge overenskomsten med den offentlige sygesikring skal patientandelen betales umiddelbart efter endt behandling. Betaling kan foregå kontant eller med dankort.

Ved større og længerevarende behandlinger vil betaling ske med et acontobeløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede, forventede regning ved indledning af behandlingen. Den anden halvdel på dagen, hvor behandlingen afsluttes.

Vil du dele din tandlægeregning op i mindre bidder?

Du kan læse om muligheder for finansiering her

Ydelser i forbindelse med undersøgelse

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
Status undersøgelse 179,27 kr. 70 kr. 70 kr. 70 kr.
Røntgenbillede 163,70 kr. 68 kr. 68 kr. 68 kr.
Tandrensning 224,35 kr. 105 kr. 105 kr. 105 kr.

Plastfyldning (Hvidt fyldningsmateriale)

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
Fortand (lille fyldning) 459,99 kr. 138 kr. 138 kr. 138 kr.
Fortand (stor fyldning) 2 flader 850 - 1.395 kr. 276 kr. 276 kr. 276 kr.
Lille kindtand (lille fyldning) 2 flader 990 kr. - 1.445 kr. 310 kr. 300 kr. 300 kr.
Lille kindtand (stor fyldning) 3 flader - 5 flader 1.646 kr. - 2.412 kr. 310 kr. 300 kr. 300 kr.
Stor kindtand (lille fyldning) 2 flader 1.495 kr. - 1.586 kr. 310 kr. 300 kr. 300 kr.
Stor kindtand (stor fyldning)
3 flader - 5 flader
1.697 kr. - 2.646 kr. 310 kr. 300 kr. 300 kr.

Rodbehandling

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
Tand med kun 1 kanal 1.987 kr. 250 kr. 225 kr. 225 kr.
Tand med flere kanaler / pr. kanal 941 kr. 250 kr. 225 kr. 225 kr.

Fjernelse af tænder

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
Kompliceret tandudtrækning 1.850 kr. - 2.750 kr. 150 kr. 150 kr. 150 kr.
Operativt indgreb (f.eks. fjernelse af visdomstand) 1.950 kr. - 3.190 kr. 800 kr. 800 kr. 800 kr.

Tandblegning

Pris
Klinikblegning 4400 kr.
Hjemmeblegning 2200 kr.
Intern blegning Prisen varierer

Kronepriser

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
Porcelæns krone Cad/cam 6.100 kr. 310 kr. 1.925 kr. 1.925 kr.
Metalkeramisk porcelænskrone
Udført af dansk tekniker
6.100 kr. 310 kr. 1.925 kr. 1.925 kr.
Porcelænsfacade
Udført af dansk tekniker
6.010 kr. 310 kr. 1.925 kr. 1.925 kr.
Guldkrone
Udført af dansk tekniker
7.500 kr. 310 kr. 1.925 kr. 1.925 kr.

Broer

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
Metalkeramisk porcelænsbro
(3-leddet bro Kr. 17.000- 19.000)
Udført af dansk tekniker
fra 6.400 pr. led 310 kr.
3-leddet bro = (900,-)
1.925 kr.
3-leddet bro = (5.775,-)
1.925 kr.
3-leddet bro = (5.775,-)

Implantater med tænder (totalpriser)

Pris uden tilskud Tilskud gruppe 5 Tilskud gruppe 1 Tilskud gruppe 2
1 tand på 1 implantat fra 19.987 kr. 1.891,20 kr. 10.634,20 kr. 10.634,20 kr.

Komplicerede rodbehandlinger under mikroskop

Pris for første rodkanal er kr. 1.900 og efterfølgende kanaler – kr. 1.500 (pr. kanal).

Tandregulering

Prisen for en Invisalign behandling varierer, men starter typisk ved kr. 42.000.

Danmark giver typisk et tilskud på kr. 3.500 til Invisalign behandlingen inkl. forundersøgelse og Panoramarøntgen.

Afbudspolitik

Har du en aftale på klinikken, som du vil melde afbud til, skal det ske med min. 2 timers varsel. På denne måde har vi mulighed for at tilbyde tiden til en anden.

Hvis du udebliver fra en aftale, er det forbundet med store omkostninger for os, og du vil derfor blive afkrævet et udeblivelseshonorar. Størrelsen på dette honorar er fastsat i en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionerne.

Udeblivelseshonorar

Udeblivelse 15 – 30 min*

281 kr.
Udeblivelse 30 – 60 min*

546 kr.
*Ved afbud senere end 2 timer før aftalt tid på klinikken.

[chatbot]