Amotio

Operativ fjernelse af tænder (amotio)

Operativ fjernelse af tænder (amotio), især visdomstænder, er en procedure, der ofte udføres for at afhjælpe tandproblemer. Derfor vil vi fokusere på visdomstænder i denne beskrivelse.

Inden en tandkirurgisk fjernelse af tanden gennemføres, tager tandlægen røntgenbilleder, der nøjagtigt viser tandens position i kæben. Det er afgørende for tandlægen at forstå tandrøddernes forløb og at kende tandens placering i forhold til de nærliggende nervegrene i kæben.

Efter røntgenbilledet er taget, vurderer tandlægen, om han eller hun kan udføre tandudtrækningen, eller om det er nødvendigt at henvise til vores specialiserede kirurg. Dette kan blive aktuelt i tilfælde af mere komplekse tandproblemer, hvor ekspertise og kirurgisk indgreb er påkrævet.

Amotio operation

Forberedelse til Operationen
Inden tandkirurgien påbegyndes, er det afgørende, at patienten har spist og drukket, for at opretholde et stabilt blodtryk og undgå eventuel ubehag under proceduren.

Selve Operationen
På selve operationsdagen iværksætter tandlægen en række foranstaltninger for at sikre patientens komfort og sikkerhed. Først administreres smertestillende medicin, og patienten instrueres i at skylle munden med klorhexidin. Derefter påføres en lokalbedøvelse, hvilket sikrer, at operationen er fuldstændig smertefri. For at opretholde en sterilt arbejdsmiljø dækkes klinikken til. Når tandlægen har verificeret, at bedøvelsen er effektiv, laves et lille snit i tandkødet for at opnå fuld adgang til visdomstanden og det omkringliggende område. Det kan være nødvendigt at fjerne en del kæbeknogle og opdele tanden i sektioner for at udføre operationen på den mest hensigtsmæssige måde. Efter fjernelsen af tanden sys tandkødet sammen med ar-væv, og blødningen standser hurtigt.

Efter Operationen
Efter tandkirurgien vil tandlægen give patienten grundig instruktion:

  • Oprethold lav puls: I det første døgn efter operationen anbefales det at holde pulsen nede, da en høj puls kan føre til sårblødning.
  • Vær opmærksom på såret: Efter operationen kan det være normalt at smage lidt blod i munden, da der kan forekomme let blodudtrædning fra såret den første dag. Det er vigtigt at undgå at røre ved såret og undgå at suge i det. Såret har brug for ro til at hele.

Hvis der opstår komplikationer efter operationen, bør patienten straks kontakte os for yderligere vejledning og behandling.

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE ELLER

Bestil tid

[chatbot]